Thursday, September 10, 2015

10 Resolusi Utama AIFOCOM ke 12 Perangi Dadah


Kesemua resolusi ini ditetapkan pada persidangan mesyuarat ke-12 AIPA Fact-finding Committe (AIFOCOM) dalam pembentangan isu 'Memerangi Anasir Dadah' yang dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Malaysia (Kota Tinggi) Datuk Noor Ehsanuddin Haji Mohd Harun.


Antara ketetapan yang terkandung di dalam resolusi ini ialah :

1. Membawa kepada perhatian ASEAN Perhimpunan Antara Ahli Parlimen yang benar-benar berkesan dan seimbang bekalan dan permintaan program pengurangan serta mekanisme harus menggunakan pendekatan mesra rakyat yang merangkumi maklumat, pendidikan, kesedaran awam, intervensi awal, kaunseling, rawatan, pemulihan, pencegahan penyakit yang berulang, jagaan lanjutan dan integrasi semula sosial.

2. Menyeru anggota Ahli Parlimen ASEAN untuk memainkan peranan yang lebih proaktif dalam memerangi penyalahgunaan dadah di kawasan masing-masing dengan cara memupuk perkongsian pelbagai agensi dan kerjasama seperti inisiatif kerjasama antara kerajaan dan badan bukan kerajaan, komuniti saintifik yang berkaitan dan profesional kesihatan.

3. Memastikan dan menyeru anggota Ahli Parlimen ASEAN untuk memastikan kerajaan pusat menyediakan dana yang mencukupi untuk memerangi ancaman dadah.

4. Menggesa sektor swasta untuk memberi keutamaan kepada program-program berkaitan dadah dalam tanggungjawab sosial korporat (CSR).

5. Mendapatkan sokongan penuh media untuk membantu memupuk pemahaman orang ramai mengenai bahaya penggunaan dadah, untuk mempromosikan mesej pencegahan, untuk menangani promosi penggunaan dadah dalam budaya popular seperti filem, video muzik dan iklan.

6. Menggesa Ahli Parlimen Asean mengambil tindakan dan tanggungjawab bersama dalam mencari penyelesaian untuk membasmi penyalahgunaan dadah yang bersesuaian dengan budaya masing-masing tempatan dan adat.

7. Menggesa Ahli Parlimen Asean untuk menyokong “program-program sosial reintegrasi” seperti ‘penawar dan rawatan’ pesalah penyalahgunaan dadah ke arah meningkatkan kesihatan individu dan kesejahteraan, memberikan jaminan pekerjaan, memperkukuh institusi keluarga dan menjadikan masyarakat lebih selamat.

8. Menarik perhatian tentang keperluan untuk mengukuhkan institusi keluarga dengan menggalakkan nilai-nilai murni dan pembentukan peribadi sebagai pendekatan asas untuk memupuk sebuah masyarakat warganegara yang bertanggungjawab yang kurang terdedah kepada masalah berkaitan dadah.

9. Kreatif menghasilkan lebih banyak kempen kesedaran berasaskan siber di kalangan belia yang meningkatkan keupayaan masyarakat untuk menangani kesan negatif penyalahgunaan dadah, untuk tanggungjawab dan kesedaran awam adalah amat penting untuk memastikan kemampanan permintaan dan pengurangan bekalan strategi.

10. Menggalakkan penyertaan aktif dan terselaras individu di peringkat komuniti sama ada oleh sebab lokasi geografi mereka, keadaan ekonomi atau sosial.


Sebelum itu, Datuk Noor Ehsanuddin yang juga merangkap Pengerusi Jawatankuasa Sosial telah membentangkan langkah-langkah yang diambil Malaysia. Sementara usaha yang dilakukan di peringkat dunia pula antara lain menyentuh :

1. Menjalinkan kerjasama dalam usaha pengawalan dan pencegahan dadah dalam kalangan negara-negara di peringkat serantau dan antarabangsa.

2. Memperkasakan usaha-usaha Malaysia dalam berkongsi maklumat terkini serta langkah terbaik  berkaitan kaedah rawatan, pencegahan dan penguatkuasaan dadah di peringkat antarabangsa; dan

3. Mengenalpasti, membina dan memelihara 'international networking' dengan negara-negara dan agensi-agensi luar termasuk Sekretariat berkaitan seperti ACCORD, UNODC, CND, CPDAP, EU DLL.

4. Memperluaskan networking dengan negara / agensi luar dengan menyertai mesyuarat, seminar, konvensyen, program latihan dan lain-lain;

5. Memastikan penglibatan aktif dalam perbincangan masalah dadah dengan negara-negara lain semasa menghadiri persidangan, seminar, program pertukaran pegawai serta mengadakan siri lawatan sama ada di dalam dan luar negara;

6. Melaksana, memantau dan menilai pelaksanaan program-program yang melibatkan di peringkat antarabangsa yang telah diluluskan dan juga yang akan dilaksanakan di dalam negara;


Untuk makluman pembaca, ketika ini berlangsungnya Perhimpunan Agung Antara Parlimen ASEAN (AIPA) yang diadakan di Hotel Shangri-La, ibunegara selama 7 hari bermula 6 September 2015 hingga 12 September 2015. Majlis perasmian disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.

Himpunan tahunan ke 36 pada kali ini membawa tema ‘Membabitkan Komuniti ASEAN yang Berpaksikan Rakyat, Berorientasikan Rakyat Ke arah Keterangkuman’.AIPA atau dalam bahasa Inggerisnya - ASEAN Inter-Parliamentary Organisation ditubuhkan pada tahun 1967 lagi selepas penubuhan ASEAN. Ia turut dianggotai oleh 10 buah negara ASEAN termasuk Malaysia, Brunei, Kemboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Lao, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

No comments:

Post a Comment